امروز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۹:۰۲

پلکسی گلاس ایوونیک آلمان

نمایندگی پلکسی گلاس ایوونیک آلمان
مشخصات کلی

پلکسی گلاس ایوونیک آلمان

  • شرکت خصوصی
  • فروشگاه و نمایندگی
  • خدمات
  • وارد کننده

پلکسی گلاس ایوونیک آلمان ، پلکسی گلاس اکرولیک ایوونیک آلمان
پلکسی گلاس ایوونیک آلمان ، پلکسی گلاس اکرولیک ایوونیک آلمان

بازرگانی و تجارت
  • ایران
گواهی های مدیریتی و استانداردها
  • اسناندارد آلمان DIN